Zaloguj się
Logowanie Rejestracja

Tym samym dostarczyliśmy Państwu nowe funkcje i usprawnienia, a przede wszystkim dostosowaliśmy Comarch ERP iFaktury24 do nowych przepisów.

Udostępniliśmy nową wersję Comarch ERP iFaktury24.Tym samym dostarczyliśmy Państwu nowe funkcje i usprawnienia, a przede wszystkim dostosowaliśmy Comarch ERP iFaktury24 do nowych przepisów.

Od 1 stycznia 2013 obowiązywać ma znowelizowane rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług. Na podstawie najnowszego projektu z dnia 22 listopada 2012 wprowadziliśmy zmiany dotyczące wystawiania i wydruku faktur. Oto najważniejsze z nich:

  1. Faktura uproszczona. W przypadku faktur na kwotę nie przekraczającą 450 PLN możliwe jest wystawienie faktury uproszczonej. Może ona zawierać mniej danych niż wymagane jest dla faktur o większej wartości. M.in. może zawierać tylko numer identyfikacji podatkowej, zamiast pełnych danych nabywcy. W programie Comarch ERP iFaktury24 dla faktur wystawionych od 1 stycznia 2013, o wartości mniejszej niż 450 PLN w menu wydruków pojawi się nowa opcja: Faktura uproszczona oraz Faktura uproszczona duplikat.
  2. Edycja danych kontrahenta na fakturze. W związku z możliwością wystawiania faktur uproszczonych w programie pojawiła się w programie funkcja wprowadzania danych kontrahenta bezpośrednio na dokumencie. Dzięki temu na fakturze można będzie umieścić tylko jego numer identyfikacji podatkowej. Podczas wprowadzania kontrahenta na dokument można wpisać albo jego nazwę albo numer NIP/PESEL. Jeśli kontrahent nie zostanie odnaleziony na liście, pojawią się pola do wprowadzenia danych.
  3. NIP lub PESEL dla kontrahenta. Wprowadzono możliwość wpisywania na karcie kontrahenta oraz na dokumentach zamiast numeru NIP - numer PESEL.
  4. Wydłużona nazwa kontrahenta. Dotychczas na fakturach należało umieszczać „nazwę lub nazwę skróconą” kontrahenta. Od 1 stycznia 2013 r. obowiązywał będzie zapis o umieszczaniu na fakturze „nazwy”. Ze względu na wątpliwości interpretacyjne: czy nazwa skrócona nadal może być stosowana czy nie, w programie wydłużono pola na wpisanie nazwy kontrahenta.
  5. Wydruk faktury. Od 1 stycznia 2013 znika określenie oryginału i kopii faktury. W związku z tym na wydrukach faktur wystawianych od przyszłego roku nie będzie już takiej adnotacji. Natomiast w ustawieniach systemowych w konfiguracji można ustalić ilość jednocześnie drukowanych identycznych egzemplarzy faktury. Równocześnie zmienia się określenie daty sprzedaży na fakturze. Zamiast niej na fakturach wystawianych od 2013 roku pojawi się określenie data dostawy/ wykonania usługi.
  6. W zależności od daty wystawienia faktury zmieniać się będzie menu wyświetlane przy próbie wydruku dokumentu. Dla dokumentów wystawionych przed 1 stycznia 2013 w menu nadal będzie możliwość wydruku oryginału i kopii dokumentów, na dotychczasowych zasadach. Dla dokumentów wystawionych od 1 stycznia 2013 w menu pojawi się tylko opcja wydruku dokumentu. W przypadku faktur i rachunków drukowana będzie ilość egzemplarzy ustalona w konfiguracji. Natomiast dla faktur zakupu i faktur proforma, dla których nie ma konieczności przechowywania u siebie drugiego egzemplarza, drukowany będzie zawsze jeden egzemplarz.

Ponadto w programie pojawiła się możliwość usunięcia konta lub zmiany adresu mailowego dla konta.

Zachęcamy także do śledzenia zmian w przepisach na bieżąco w specjalnie przygotowanym przez nas serwisie www.ZmianaVat.Comarch.pl