Zaloguj się
Logowanie Rejestracja

Dzięki nowym funkcjom możesz:

  • ustalać ceny produktów w walutach obcych,
  • wystawiać dokumenty w walutach, zarówno dla kontrahentów krajowych, unijnych i pozaunijnych,
  • rejestrować kolejne wpłaty do wystawionych dokumentów Dla wpłat w walucie obcej program automatycznie nalicza i księguje różnice kursowe.