Zaloguj się
Logowanie Rejestracja

W wersji, która została wydana w związku ze zmianami w przepisach, wprowadzony został nowy sposób kwalifikowania dokumentów w rejestrze VAT sprzedaży, tak, by rozliczenia dokumentów w deklaracji VAT-7 za miesiąc lipiec były zgodne z nowymi wymaganiami. W kolejnej wersji, której udostępnienie jest planowane w lipcu 2015, wprowadzone zostaną nowe wzory deklaracji VAT-7. Gorąco zachęcamy do korzystania z zawsze zgodnego z przepisami rozwiązania Comarch ERP iFaktury24.