Zaloguj się
Logowanie Rejestracja

Lista KŚT przygotowana została w oparciu o obowiązujące Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych. Na podstawie wprowadzonych informacji o poszczególnych środkach automatycznie generowane są odpisy amortyzacyjne oraz plan amortyzacji wg. następujących metod amortyzacji:

  • liniowa,
  • degresywna,
  • jednorazowa
  • naturalna.

Wygenerowane odpisy amortyzacyjne są automatycznie przenoszone do odpowiedniej kolumny Książki przychodów i rozchodów. Nowa wersja Comarch ERP iFaktury24 pozwala również na rejestrację zdarzeń gospodarczych związanych z powiększeniem czy pomniejszeniem wartości środków trwałych oraz ich likwidacją czy też zbyciem.

Mam nadzieję że wprowadzone zmiany ułatwią pracę i jak zawsze zapraszam do regularnego odwiedzania Społeczności Comarch ERP: spolecznosc.comarch.pl, gdzie można dowiedzieć się więcej na temat programu, zadać pytanie oraz pomóc innym użytkownikom.

Aleksander Wojnarowicz
Product Manager Comarch ERP iFaktury24